, 2004 .

, . " " .

:
, . . : / . : , , , , , , . : , 2004, N 8 VERNA 100F-10, 50-10 () 5010 ( ). . .

.

, :

:

▪ 

▪  Radiotechnika Evkonyve ( )

▪  . .., 1985

▪  . .., 1972

▪ 

▪ 

▪  . 6